For further details on how we use cookies on our site, just visit our Information on Cookies page.

Call today: 9:00 am - 8:00 pm

Pwllheli

Y Maes, Pwllheli, LL53 5HA

Phone lines closed

Welcome to NFU Mutual's Pwllheli branch where you will always find a warm welcome. Our staff provide face to face service and friendly, expert assistance. We cover the areas of Gwynedd, Pwllheli, Criccieth, Porthmadog, Penrhyndeudraeth, Beddgelert, Nefyn, Abersoch & Aberdaron.

Our team

Hedd Rhys

Agent
I am the senior agent, having taken over the position in October 2008. I am fully trained to help with NFU Mutual insurance products and am committed to running an efficient, friendly office with a local flavour. I believe that the key to running a good business is providing a friendly, trustworthy environment. Ers cymryd y rol ym Mis Hydref 2008, fi yw’r Prif Asiant yng Nghaernarfon a Phwllheli. Rwyf wedi fy hyfforddi i roi gwybodaeth ar holl gynyrch yswiriant NFU Mutual ac wedi ymroi i redeg swyddfa effeithlon a chyfeillgar gyda blas lleol iddi. Credaf bod darparu awyrgylch gyfeillgar gyda staff y gall ein cwsmeriaid ymddiried ynddynt, yn hanfodol wrth redeg busnes da. expand text

Rachel Williams

Agent
I have been an agent for NFU Mutual since November 2015 at Caernarfon and Pwllheli. Prior to my appointment as assistant agent I have worked within the Caernarfon branch as a sales and customer service adviser since March 2011 following completion of my degree in agriculture, conservation and the environment. I am able to help you with a wide range of NFU Mutual’s products and services, if you have any queries or would like a quotation give us a call or e-mail our office. Rwyf yn asiant I NFU Mutual ers Tachwedd 2015 yng Nghaernarfon a Phwllheli. Cyn fy mhenodi fel Asiant, bum yn gweithio yn ein swyddfa yng Nghaernarfon fel Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer ers Mawrth 2011 yn dilyn cwbwlhau fy ngradd mewn Amaeth, Cadwraeth a’r Amgylchedd. Gallaf eich cynorthwyo gyda ystod eang o gynyrch a gwasanaethau NFU Mutual. Os dymunwch drafod a ni ymhellach, rhowch alwad I ni. expand text

Sarah Edwards

Agent
I began my role as Assistant Agent at the Caernarfon and Pwllheli branch in November 2015. I have been fortunate to grow up locally with parents who run an agricultural merchant business providing me with sound knowledge of this continually changing industry. I can help with many aspects of NFU Mutual insurance products and believe in running a growing business, with local and knowledgeable staff who have customer service at the forefront of their daily duties. Rwyf yn Asiant I NFU Mutual ym Mhwllheli a Caernarfon ers Tachwedd 2015. Rwyf yn dod o gefndir amaethyddol ac o deulu sydd wedi rhedeg busnas Masnach Amaethyddol ar y Llyn. Mae hyn wedi rhoi dealltwriaeth hanfodol o’r diwydiant cyfnewidiog yma. Rwyf ar gael I helpu chi efo pob agwedd o gynyrch yswiriant NFU Mutual ac yn credu mewn datblygu busnes, sydd yn cyflogi staff lleol efo’r gallu i darparu gwasnaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriad expand text

Dawn Morris-Roberts

Customer Service Adviser
I am the senior administrator and customer service adviser at the Pwllheli branch. I deal with all our motor and personal products as well as maintaining the accounts at the office and strive to meet the customers needs in a professional and efficient manner. Fi yw’r uwch weinyddwraig a chynghorydd gwasanaethau cwsmer yng nghangen Caernarfon. Yn ogystal a gofalu am y cyfrifon, gallaf eich cynorthwyo gyda holl yswiriant moduro a phersonol mewn modd proffesiynol ac effeithlon. expand text

Catrin Green

Customer Service Adviser
I am a Customer Service Adviser and joined NFU Mutual in March 2017, having been a stay at home mum for the last six years. I previously worked for NFU Mutual Pwllheli branch in 2008. I can assist you with motor and personal products for which I aim to provide you with efficient and excellent service. Rwyf yn Gynghorydd Gwasanaethau Cwsmer a ymunodd a NFU Mutual ym mis Mawrth ar ol aros adra I fagu fy mhlant am chwe mlynedd. Bum yn gweithio yn blaenorol I Nfu Mutual yn Nghangen Mhwllheli yn 2008. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser. expand text

Alex Munro

Sales Development Consultant
I joined NFU Mutual in July 2015 on the graduate scheme, I have now successfully moved into the role of Sales Development Consultant. I assist a number of branches across North and Mid Wales. I help and support with their business plans to ensure they retain loyal customers and develop new business relationships. expand text

Alan Jones

Sales Executive
I am a trainee Sales Executive having joined NFU Mutual in January 2018. I've previously been working in education. Rwyf yn Weithredwr Gwerthu Hyfforddeion ar ôl ymuno â NFU Mutual ym mis Ionawr 2018, rwyf wedi bod yn gweithio mewn addysg o'r blaen. expand text

Kelly Williams

Life Lead Coordinator
I am a Life Lead Coordinator and Customer Service Adviser and joined NFU Mutual in May 2017. Previously to this I worked in financial services for over 12 years. I can assist you with your motor and personal insurance needs and always aim to provide you with an excellent service. Rwyf yn Gynghorydd Gwasanaethau Cwsmer a ymunodd a NFU Mutual ym mis Mai ar nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn gwasanaethau ariannol. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser. expand text

Sian Brown

Risk Management Services Sales Consultant
I am a risk management services sales consultant and available to come and talk to you about tailor made health and safety packages to suit any business and budget. Contact the Pwllheli branch to arrange an appointment. expand text

Gareth Jones

Financial Adviser
Gareth is an NFU Mutual Financial Adviser and will be delighted to visit you and offer expert advice on aspects of financial planning*. expand text

NFU Mutual Financial Advisers advise on NFU Mutual products and selected products from specialist providers. When you contact us we'll explain the advice services we offer and the charges.

For security and training purposes calls may be recorded and monitored.