Call today: 9:00 am - 8:00 pm

Tuesday: 9:00 am - 8:00 pm

Wednesday: 9:00 am - 8:00 pm

Thursday: 9:00 am - 8:00 pm

Friday: 9:00 am - 8:00 pm

Saturday: 9:00 am - 12:30 pm

Sunday: Closed

Pwllheli

Y Maes, Pwllheli, LL53 5HA

Visit today: 9:00 am - 5:00 pm

Tuesday: 9:00 am - 5:00 pm

Wednesday: 9:00 am - 5:00 pm

Thursday: 9:00 am - 5:00 pm

Friday: 9:00 am - 5:00 pm

Saturday: Closed

Sunday: Closed

Welcome to NFU Mutual's Pwllheli branch where you will always find a warm welcome. Our staff provide face to face service and friendly, expert assistance. We cover the areas of Gwynedd, Pwllheli, Criccieth, Porthmadog, Penrhyndeudraeth, Beddgelert, Nefyn, Abersoch & Aberdaron.

NFU Mutual

Our team

Hedd Rhys

Agent

I am the senior agent, having taken over the position in October 2008. I am fully trained to help with NFU Mutual insurance products and am committed to running an efficient, friendly office with a local flavour. I believe that the key to running a good business is providing a friendly, trustworthy environment. Ers cymryd y rol ym Mis Hydref 2008, fi yw’r Prif Asiant yng Nghaernarfon a Phwllheli. Rwyf wedi fy hyfforddi i roi gwybodaeth ar holl gynyrch yswiriant NFU Mutual ac wedi ymroi i redeg swyddfa effeithlon a chyfeillgar gyda blas lleol iddi. Credaf bod darparu awyrgylch gyfeillgar gyda staff y gall ein cwsmeriaid ymddiried ynddynt, yn hanfodol wrth redeg busnes da.

Expand text

Rachel Williams

Agent

I have been an agent for NFU Mutual since November 2015 at Caernarfon and Pwllheli. Prior to my appointment as assistant agent I have worked within the Caernarfon branch as a sales and customer service adviser since March 2011 following completion of my degree in agriculture, conservation and the environment. I am able to help you with a wide range of NFU Mutual’s products and services, if you have any queries or would like a quotation give us a call or e-mail our office. Rwyf yn asiant I NFU Mutual ers Tachwedd 2015 yng Nghaernarfon a Phwllheli. Cyn fy mhenodi fel Asiant, bum yn gweithio yn ein swyddfa yng Nghaernarfon fel Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer ers Mawrth 2011 yn dilyn cwbwlhau fy ngradd mewn Amaeth, Cadwraeth a’r Amgylchedd. Gallaf eich cynorthwyo gyda ystod eang o gynyrch a gwasanaethau NFU Mutual. Os dymunwch drafod a ni ymhellach, rhowch alwad I ni.

Expand text

Sarah Edwards

Agent

I began my role as Assistant Agent at the Caernarfon and Pwllheli branch in November 2015. I have been fortunate to grow up locally with parents who run an agricultural merchant business providing me with sound knowledge of this continually changing industry. I can help with many aspects of NFU Mutual insurance products and believe in running a growing business, with local and knowledgeable staff who have customer service at the forefront of their daily duties. Rwyf yn Asiant I NFU Mutual ym Mhwllheli a Caernarfon ers Tachwedd 2015. Rwyf yn dod o gefndir amaethyddol ac o deulu sydd wedi rhedeg busnas Masnach Amaethyddol ar y Llyn. Mae hyn wedi rhoi dealltwriaeth hanfodol o’r diwydiant cyfnewidiog yma. Rwyf ar gael I helpu chi efo pob agwedd o gynyrch yswiriant NFU Mutual ac yn credu mewn datblygu busnes, sydd yn cyflogi staff lleol efo’r gallu i darparu gwasnaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriad

Expand text

Catrin Green

Customer Service Adviser

I am a Customer Service Adviser and joined NFU Mutual in March 2017, having been a stay at home mum for the last six years. I previously worked for NFU Mutual Pwllheli branch in 2008. I can assist you with motor and personal products for which I aim to provide you with efficient and excellent service. Rwyf yn Gynghorydd Gwasanaethau Cwsmer a ymunodd a NFU Mutual ym mis Mawrth ar ol aros adra I fagu fy mhlant am chwe mlynedd. Bum yn gweithio yn blaenorol I Nfu Mutual yn Nghangen Mhwllheli yn 2008. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser.

Expand text

Gemma Hughes

Insurance Sales & Account Handler

I am the most recent member to join the Caernarfon team. I live locally and have a very good understanding of the area. I look forward to assisting you with your motor and personal insurance needs. Fi yw'r aelod mwyaf diweddar i ymuno â thîm Caernarfon. Rwy'n byw'n lleol ac mae gennyf ddealltwriaeth dda o'r ardal. Edrychaf ymlaen i helpu chi gyda'ch anghenion yswiriant modur a phersonol.

Expand text

Hannah Kirk

Insurance Sales & Account Handler

I have recently joined NFU Mutual at the beginning of August 2018 and I am based in the Pwllheli office. I am local to Pwllheli and have a great knowledge of the area. I am happy to assist you with your motor, equine and personal insurance. I am always willing to go the extra mile for our customers and always aim to provide you with great customer service. Ymunais a'r NFU Mutual ar ddechrau mis Awst, 2018 ac rwyf wedi fy lleoli yn y swyddfa ym Mhwllheli. Rwyf yn lleol i'r dref ac yn meddu ar adnabyddiaeth wych o'r ardal. Byddaf yn hapus i'ch cynorthwyo gydag yswiriant eich cerbyd, ceffyl a phersonol. Dw i'n fwy na pharod i fynd gam y hellach i'n cwsmeriaid ac o hyd yn anelu i'ch darparu gyda gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf.

Expand text

Alex Munro

Alex Munro

Sales Development Consultant

I joined NFU Mutual in July 2015 on the graduate scheme, I have now successfully moved into the role of Sales Development Consultant. I assist a number of branches across North and Mid Wales. I help and support with their business plans to ensure they retain loyal customers and develop new business relationships.

Expand text

Kelly Williams

Life Lead Coordinator

I am a Life Lead Coordinator and Customer Service Adviser and joined NFU Mutual in May 2017. Previously to this I worked in financial services for over 12 years. I can assist you with your motor and personal insurance needs and always aim to provide you with an excellent service. Rwyf yn Gynghorydd Gwasanaethau Cwsmer a ymunodd a NFU Mutual ym mis Mai ar nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn gwasanaethau ariannol. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser.

Expand text

Cate Hickey

Customer Sales Adviser

I am a Customer Sales Adviser and joined NFU Mutual in March 2018. Prior to my role here I had completed a BSc in Professional Accounting and had been working as a trainee accountant. I can assist you with motor and personal products for which I aim to provide you with an excellent service. Rwyf yn Gynghorydd Gwerthiant Cwsmeriad a ymunodd a NFU Mutual yn mis Mawrth 2018. Cyn cychwyn yn y rôl yma fe oeddwn I yn gweithio fel cyfrifydd mewn hyfforddiant ar ol cwblhau fy ngradd mewn Cyfrifyddu Proffesiynol. Gallef eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu I ddarparu gwsanaeth ardderchog I chi.

Expand text

Gareth Jones

Financial Adviser

Gareth is an NFU Mutual Financial Adviser and will be delighted to visit you and offer expert advice on aspects of financial planning*.

Expand text