Call today: 9:00 am - 8:00 pm

Thursday: 9:00 am - 8:00 pm

Friday: 9:00 am - 8:00 pm

Saturday: 9:00 am - 12:30 pm

Sunday: Closed

Monday: 9:00 am - 8:00 pm

Tuesday: 9:00 am - 8:00 pm

Caernarfon

19 Bangor Street, Caernarfon, LL55 1AT

Visit today: 9:00 am - 5:00 pm

Thursday: 9:00 am - 5:00 pm

Friday: 9:00 am - 5:00 pm

Saturday: Closed

Sunday: Closed

Monday: 9:00 am - 5:00 pm

Tuesday: 9:00 am - 5:00 pm

Welcome to NFU Mutual Caernarfon agency where we provide a personal and friendly service to assist you with your insurance and financial services needs. Our aim is to provide the highest level of local service and develop long term personal relationships.


NFU Mutual

Hedd Rhys branch page photo

Hedd Rhys

Agent

I am the senior agent, having taken over the position in October 2008. I am fully trained to help with NFU Mutual insurance products and am committed to running an efficient, friendly office with a local flavour. I believe that the key to running a good business is providing a friendly, trustworthy environment.

Ers cymryd y rol ym Mis Hydref 2008, fi yw’r Prif Asiant yng Nghaernarfon a Phwllheli. Rwyf wedi fy hyfforddi i roi gwybodaeth ar holl gynyrch yswiriant NFU Mutual ac wedi ymroi i redeg swyddfa effeithlon a chyfeillgar gyda blas lleol iddi. Credaf bod darparu awyrgylch gyfeillgar gyda staff y gall ein cwsmeriaid ymddiried ynddynt, yn hanfodol wrth redeg busnes da

Expand text

Sarah Edwards

Sarah Edwards

Agent

I began my role as Assistant Agent at the Caernarfon and Pwllheli office in November 2015. I have been fortunate to grow up locally with parents who run an agricultural merchant business providing me with sound knowledge of this continually changing industry. I can help with many aspects of NFU Mutual insurance products and believe in running a growing business, with local and knowledgeable staff who have customer service at the forefront of their daily duties. Rwyf yn Asiant I NFU Mutual ym Mhwllheli a Caernarfon ers Tachwedd 2015. Rwyf yn dod o gefndir amaethyddol ac o deulu sydd wedi rhedeg busnas Masnach Amaethyddol ar y Llyn. Mae hyn wedi rhoi dealltwriaeth hanfodol o’r diwydiant cyfnewidiog yma. Rwyf ar gael I helpu chi efo pob agwedd o gynyrch yswiriant NFU Mutual ac yn credu mewn datblygu busnes, sydd yn cyflogi staff lleol efo’r gallu i darparu gwasnaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriad.

Expand text

Catrin Green branch page photo

Catrin Green

Office Manager

I am the Office Manager and joined the agency in March 2017 as a Customer Sales Adviser, having been a stay at home mum for the last six years. I previously worked for NFU Mutual Pwllheli office in 2008. My role involves working between our two local offices here in Pwllheli and Caernarfon. I am a local girl bought up on the Lleyn and speak fluent Welsh. I can assist you with motor and personal products for which I aim to provide you with efficient and excellent service.

Fi yw'r Rheolwr Swyddfa a ymunodd a ym mis Mawrth  2017 fel Cynghorydd Gwerthiant Cwsmeriaidar ol aros adra I fagu fy mhlant am chwe mlynedd diwethaf. Bum yn gweithio yn blaenorol I Nfu Mutual yn Nghangen Mhwllheli yn 2008. Y mae fy rol yn fy ngalluogi i weithio rhwng ein dau cangen yma ym Mhwllheli a Caernarfon. Yr wyf yn eneth wedi ei fagu ar y Lleyn ac yn rhygl yn y Gymraeg. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser.

Expand text

Kelly Williams branch page photo

Kelly Hughes

Life Lead Coordinator

I am a Life Lead Coordinator and Customer Service Adviser and joined the agency in May 2017. Previously to this I worked in financial services for over 12 years. I can assist you with your motor and personal insurance needs and always aim to provide you with an excellent service.

Rwyf yn Gynghorydd Gwasanaethau Cwsmer a ymunodd a ym mis Mai ar nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn gwasanaethau ariannol. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser.

Expand text

Tesni Harrison

Tesni Harrison

Customer Sales Adviser

I have been a Customer Sales Adviser at the agency since February 2018. I grew up in Aberdaron and have great knowledge of the surrounding area. I am more than happy to help you with your motor and personal products.

Ymunais a NFU Mutual yn mis chwefror 2018 fel Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmer. Cefais fy magu yn Aberdaron a rwy’n adnabod yr ardal yn dda. Byddaf yn hapus i’ch cynorthwyo gyda yswiriant cerbydau a thai.

Expand text

Jordan Thomas

Jordan Thomas

Customer Sales Adviser & Account Handler

I recently joined the agency as one of the newest members in the Caernarfon office. Originally from Llanrug, my local knowledge of the area is vast. I look forward to being able to assist you in the future with motor and personal products. 

Ymunais a NFU Mutual Caernarfon ym mis Ionawr 2020 fel un o aelodau mwyaf diweddar y swyddfa. Yr wyf yn wreiddiol o Lanrug a mae gennyf wybodaeth wych o’r ardal leol. Edrychaf ymlaen i allu eich helpu yn y dyfodol gyda yswiriant personol a modurol.

Expand text

Angharad Williams head shot

Angharad Williams

Insurance Sales & Account Handler

I have been an Insurance Sales & Account Handler since January 2020 and recently obtained my license in being a Claim Handler as of August. I was brought up on a farm in and around Llyn and Eifionyd. As I live locally, I have great knowledge and understanding of the area and farming life. I look forward to assisting you with your motor, agricultural and personal insurance needs along with dealing and handling claims. 

Rwyf wedi bod yn Gynghorydd Gwerthiant Yswiriant a Ymdriniwr Cyfrifion ers Ionawr 2020. Yn ddiweddar rwyf wedi ennill fy nhrwydded fel triniwr hawliadau. Cefais fy magu ar fferm yn ac o gwmpas ardal Llyn a Eifionydd. Gan fy mod yn byw yn lleol, mae gennyf wybodaeth ac dealltwriaeth gwych o'r ardal a bywyd ffermio. Edrychaf ymlaen i'ch gynorthwyo gyda eich yswiriant cerbydau modur, cerbydau amaethyddol ac  anghengion personol yn ogystal a ddelio a thrafod hawliadau.

Expand text

Shan Ellis Williams head shot

Shan Ellis Williams

Personal Assistant and Insurance Sales & Account Handler

I became the agent's Personal Assistant and Insurance Sales & Account Handler for the Caernarfon and Pwllheli Agency in November 2020. I am a local girl and my family run a smallholding in the mountains, so I am aware of the interchangeable nature of the industry. Understanding a customer’s needs is vital to offer your business exactly what you need to run efficiently and effectively.

Cychwynais fy rol fel Cynorthwydd Personol a Cynghorydd Gwerthiant Cwsmeriaid a Ymdriniwr Cyfrifon a’r gyfer Caernarfon a Pwllheli ym mis Tachwedd 2020. Merch lleol ydwyf a mae fy nheulu yn rhedeg daliad yn y mynyddoedd felly ‘rwyf a ymwybyddiaeth o natur newidol y diwydiant. Mae dealltwriaeth o ofynion cwsmeriad yn holl bwysig er mwyn cynnig yn union beth ydych angen I wneud eich bunes chi weithio yn effeithlon ag yn effeithiol.

Expand text

William Evans head shot

William Evans

Insurance Sales & Account Handler

I joined the agency in November 2020 being one of the newest members in the Caernarfon office. I was born and raised in Anglesey, coming from an agricultural family. I look forward to being able to assist you in the future with motor and personal products.

Ymunais a NFU Mutual yn Tachwedd 2020, fel un o’r aelodau Newydd yn swyddfa Caernarfon. Cefais fy magu ar Ynys Môn, o deulu amaethyddol. Edrychaf ymlaen I allu eich helpu yn y dyfodol gyda yswiriant modur a phersonol.

Expand text

Dan Killingbeck headshot

Dan Killingbeck

Risk Management Sales Consultant

As the Risk Management Services Sales Consultant, I am available to come and talk to farming and commercial customers about tailor-made health and safety services for their business.

Expand text

Gareth Jones

Financial Adviser

I have been a Financial Adviser for over 20 years and have been employed by NFU Mutual since 2010. I have always lived in North Wales, and now live locally in Prestatyn. My role is to carefully assess financial needs and present solutions to achieve customer goals and ensure adequate protection is in place. The range of products offered include pensions, investments and life assurance and I am happy to meet with you to give advice to meet your individual needs and circumstances. Like myself, all of the Financial Advisers within NFU Mutual are qualified professionals selected for our experience, knowledge and ability to tailor advice.

Expand text