Phone lines closed

Call today: 9:00 am - 8:00 pm

Wednesday: 9:00 am - 8:00 pm

Thursday: 9:00 am - 8:00 pm

Friday: 9:00 am - 8:00 pm

Saturday: 9:00 am - 12:30 pm

Sunday: Closed

Monday: 9:00 am - 8:00 pm

Caernarfon

19 Bangor Street, Caernarfon, LL55 1AT

Visit today: 9:00 am - 5:00 pm

Wednesday: 9:00 am - 5:00 pm

Thursday: 9:00 am - 5:00 pm

Friday: 9:00 am - 5:00 pm

Saturday: Closed

Sunday: Closed

Monday: 9:00 am - 5:00 pm

Welcome to NFU Mutual Caernarfon agency where we provide a personal and friendly service to assist you with your insurance and financial services needs. Our aim is to provide the highest level of local service and develop long term personal relationships.


NFU Mutual

Hedd Rhys branch page photo

Hedd Rhys

Agent

I am the senior agent, having taken over the position in October 2008. I am fully trained to help with NFU Mutual insurance products and am committed to running an efficient, friendly office with a local flavour. I believe that the key to running a good business is providing a friendly, trustworthy environment. Ers cymryd y rol ym Mis Hydref 2008, fi yw’r Prif Asiant yng Nghaernarfon a Phwllheli. Rwyf wedi fy hyfforddi i roi gwybodaeth ar holl gynyrch yswiriant NFU Mutual ac wedi ymroi i redeg swyddfa effeithlon a chyfeillgar gyda blas lleol iddi. Credaf bod darparu awyrgylch gyfeillgar gyda staff y gall ein cwsmeriaid ymddiried ynddynt, yn hanfodol wrth redeg busnes da

Expand text

Sarah Edwards

Sarah Edwards

Agent

I began my role as Assistant Agent at the Caernarfon and Pwllheli office in November 2015. I have been fortunate to grow up locally with parents who run an agricultural merchant business providing me with sound knowledge of this continually changing industry. I can help with many aspects of NFU Mutual insurance products and believe in running a growing business, with local and knowledgeable staff who have customer service at the forefront of their daily duties. Rwyf yn Asiant I NFU Mutual ym Mhwllheli a Caernarfon ers Tachwedd 2015. Rwyf yn dod o gefndir amaethyddol ac o deulu sydd wedi rhedeg busnas Masnach Amaethyddol ar y Llyn. Mae hyn wedi rhoi dealltwriaeth hanfodol o’r diwydiant cyfnewidiog yma. Rwyf ar gael I helpu chi efo pob agwedd o gynyrch yswiriant NFU Mutual ac yn credu mewn datblygu busnes, sydd yn cyflogi staff lleol efo’r gallu i darparu gwasnaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriad.

Expand text

Catrin Green branch page photo

Catrin Green

Customer Service Adviser

I am a Customer Service Adviser and joined NFU Mutual in March 2017, having been a stay at home mum for the last six years. I previously worked for NFU Mutual Pwllheli branch in 2008. I can assist you with motor and personal products for which I aim to provide you with efficient and excellent service. Rwyf yn Gynghorydd Gwasanaethau Cwsmer a ymunodd a NFU Mutual ym mis Mawrth ar ol aros adra I fagu fy mhlant am chwe mlynedd. Bum yn gweithio yn blaenorol I Nfu Mutual yn Nghangen Mhwllheli yn 2008. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser.

Expand text

David Parry branch page photo

David John Parry

Customer Service Adviser

I joined the Caernarfon and Pwllheli NFU Mutual agency in March 2018 and I currently provide administration support to the Agents as well as dealing with motor insurance. I am always happy to help and I can assist you with changes to your existing motor policies, providing quotes for new policies and payment enquiries.

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer.

Fe ymunais a swyddfa NFU Mutual Caernarfon a Phwllheli ym mis Mawrth 2018 ac rwyf ar hyn o bryd yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r tri asiant ynghyd a delio ag yswiriant moduron. Rwyf wastad yn barod i helpu ac fe allaf eich cynorthwyo gyda newidiadau i’ch polisiau modur cyfredol, darparu prisiau ar gyfer polisiau newydd ac ymholiadau ynghylch taliadau.

Expand text

Gemma Hughes branch page photo

Gemma Hughes

Insurance Sales & Account Handler

I am the most recent member to join the Caernarfon team. I live locally and have a very good understanding of the area. I look forward to assisting you with your motor and personal insurance needs. Fi yw'r aelod mwyaf diweddar i ymuno â thîm Caernarfon. Rwy'n byw'n lleol ac mae gennyf ddealltwriaeth dda o'r ardal. Edrychaf ymlaen i helpu chi gyda'ch anghenion yswiriant modur a phersonol.

Expand text

Hannah Kirk branch page photo

Hannah Kirk

Insurance Sales & Account Handler

I have recently joined NFU Mutual at the beginning of August 2018 and I am based in the Pwllheli office. I am local to Pwllheli and have a great knowledge of the area. I am happy to assist you with your motor, equine and personal insurance. I am always willing to go the extra mile for our customers and always aim to provide you with great customer service. Ymunais a'r NFU Mutual ar ddechrau mis Awst, 2018 ac rwyf wedi fy lleoli yn y swyddfa ym Mhwllheli. Rwyf yn lleol i'r dref ac yn meddu ar adnabyddiaeth wych o'r ardal. Byddaf yn hapus i'ch cynorthwyo gydag yswiriant eich cerbyd, ceffyl a phersonol. Dw i'n fwy na pharod i fynd gam y hellach i'n cwsmeriaid ac o hyd yn anelu i'ch darparu gyda gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf.

Expand text

Tesni Harrison

Tesni Harrison

Insurance Sales and Account Handler

I am the newest member of the Pwllheli team. I grew up in Aberdaron and have great knowledge of the surrounding area. I am more than happy to help you with your motor and personal needs. Fi yw aelod diweddaraf y tim ym Mhwllheli. Cefais fy magu yn Aberdaron a rwy’n adnabod yr ardal yn dda. Byddaf yn hapus I’ch cynorthwyo gyda yswiriant cerbydau a thai.

Expand text

Chloe Hughes

Chloe Hughes

Administration Assistant

Fi yw aelod diweddaraf y swyddfa yng Nghaearfon. Rwyf ar hyn o bryd yn rhoid cefnogaeth gweinyddol i’r ddau asiant. Rwyf yn byw yn lleol yn Nyffryn Nantlle ac yn adnabod yr ardal yn dda. Rwyf newydd gwblhau fy nghwrs coleg ac yn edrych ymlaen at gael profiad ym myd gwaith.

I am the newest member of Caernarfon agency. I am currently providing administration support to the Agents. I live locally in Dyffryn Nantlle and have a great understanding of the area. I have just finished my college course and I’m looking forward to gaining experience in the work place.

Expand text

Alex Munro

Alex Munro

Sales Development Consultant

I joined NFU Mutual in July 2015 on the graduate scheme, I have now successfully moved into the role of Sales Development Consultant. I assist a number of offices across North and Mid Wales. I help and support with their business plans to ensure they retain loyal customers and develop new business relationships.

Expand text

Kelly Williams branch page photo

Kelly Williams

Life Lead Coordinator

I am a Life Lead Coordinator and Customer Service Adviser and joined NFU Mutual in May 2017. Previously to this I worked in financial services for over 12 years. I can assist you with your motor and personal insurance needs and always aim to provide you with an excellent service. Rwyf yn Gynghorydd Gwasanaethau Cwsmer a ymunodd a NFU Mutual ym mis Mai ar nifer o flynyddoedd yn gweithio mewn gwasanaethau ariannol. Gallaf eich cynorthwyo gyda yswiriant moduro a phersonol gan anelu i ddarparu gwasanaeth gwych bob amser.

Expand text

Gareth Jones

Financial Adviser

Gareth is an NFU Mutual Financial Adviser and will be delighted to visit you and offer expert advice on aspects of financial planning.

Expand text